Cámaras de visión hemisférica

 

 A cámara hemisférica

http://www.youtube.com/watch?v=wyJu7-y80oQ&feature=related

Os compoñentes mais importantes dunha cámara hemisférica son un obxetivo fi sheye que redondea a imaxe, un sensor de imaxe de alta resolución e un software de corrección de imaxes integrado na cámara. Cun obxetivo fi sheye súper gran angular, a cámara hemisférica capta unha semiesfera da área vixilada (hemisferio) e proxecta a sobre un sensor de imaxe de alta resolución. Deste modo, unha área de visión hemisférica (semiesférica) cubre toda a sala dende o teito. Na semiesfera, a imaxe está mui distorsionada, especialmente nos bordes. Para que o usuario poida ver a escea na perspectiva habitual, corríxese a distorsión de certos fragmentos da imaxe por medio dun software integrado de corrección de imaxes. Aumentando ou desplazando o fragmento de imaxe na semiesfera prodúcese a impresión de que a cámara xira sen que nada se mova: o PTZ virtual.

Varios fragmentos de imaxe á vez

A corrección da distorsión do hemisferio pode realizarse tamén en máis dun fragmento da imaxe de forma que, ó contrario que nunha cámara con PTZ mecánico, poden observarse e gravarse varias áreas dunha sala á vez.

Share