Sistemas de Intrusión

Ofrecemos a posibilidade de dispór dun sistema de protección a medida coa máxima calidade e garantía na instalación e mantemento dos compoñentes, que farán do seu sistema de alarma unha ferramenta eficaz para previr posibles roubos e asaltos aos seus negocios ou vivendas.

Para sacar o máximo partido a estes sistemas é aconsellable a súa conexión a unha Central receptora de Alarmas CRA, servizo que tamén ofrece TECVIPRO incluso sen liña telefónica.

PRINCIPAIS MARCAS COAS QUE TRABALLAMOS