Mantemento Sistemas de Intrusión

Unha das maiores preocupacións de TECVIPRO é o mantemento preventivo-correctivo de tódolos sistemas contratados polos  nosos clientes. 

Unha vez instalado o Sistema de Sseguridade, este mantemento é fundamental para controlar e garantir o funcionamento de tódolos seus compoñentes. En TECVIPRO encargámonos de levalo a cabo segundo a normativa vixente e de anotar tódalas operacións realizadas no sistema,  no libro-rexistro de mantemento dilixenciado pola Dirección Xeral de Seguridade.