Videovixilancia

TECVIPRO ofrece compoñentes de alta tecnoloxía para conseguir unha maior efectividade no manexo e rendemento destes sistemas cada vez máis sofisticados, apostando pola introdución dos derradeiros avances en materia de vixilancia telemática.

Así non só podemos gravar as imaxes e almacenalas para o seu posterior visionado senón que podemos visualizar o que sucede no noso establecemento dende practicamente calquera lugar en tempo real mediante un PC, un Portátil ou incluso unha PDA ou teléfono Móbil e sempre cumprindo as normas sobre protección de datos de aplicación no tratamento de imaxes.

PRINCIPAIS MARCAS COAS QUE TRABALLAMOS