Equipos Contra Incendio

Dispoñemos dun amplo abano de posibilidades no tocante a sistemas de protección contra incendios, partindo sempre dende o concepto da prevención como base, para así aportar ós nosos clientes a mellor solución en:

Sistemas de Detección de Incendios

Sistemas de Extinción de Incendios

Extintores

Bocas de Incendio equipadas (BIE’s)

Redes de Rociadores con Equipos de Presión de auga.